เสียงธรรม       www.kubajaophet.comhttp://www.kubajaophet.comshapeimage_1_link_0
 

ทักทายกันก่อน

    ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง มาเก็บไว้ที่เครื่องก่อนฟัง เพื่อไม่ให้เกิดดาวน์โหลดทุกครั้งที่ทำการฟังและเป็นการประหยัดทรัพยากรด้านเน็ตเวิร์ค โดยวิธีการดาวโหลดมีดังนี้ คลิกขวาที่หัวข้อธรรม เลือก Save Target as เลือกโฟลเดอร์ที่เ ก็บไฟล์  เทศนาธรรมเป็น ไฟล์ MP3  

    ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลดกรุณาแจ้งมาที่ webmaster@kubajaophet.com
01 สมบัติค้างโลก (17.03 นาที) ธุดงค์ โปร่งกระพ้อ จ.นครนายก 02-01-55.mp3

02  วิถีแห่งความสุข (11.07 นาที) บ้านธรรมยอดไกรศรี 07-01-55.mp3

03  ทุกอย่างเพื่อตัวเราเอง (09.27 นาที) บ้านธรรมยอดไกรศรี 15-01-55.mp3

05  เหวแห่งโลกธรรมทั้ง 8 (08.53) บ้านธรรมยอดไกรศรี 11-02-55.mp3

07  จาคานุสติกัมมัฏฐาน (09.37 นาที)  บ้านธรรมยอดไกรศรี 11-03-55.mp3

08  สัลเลขธรรม 10 ประการ (16.31 นาที)  สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ 28-03-55.mp3

09  เสขียธรรมของนักปฏิบัติ (15.59 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ 14-04-55.mp3

10  การปฏิบัติธรรม คือการแก้จิต (11.13 นาที)  บ้านธรรมยอดไกรศรี 06-05-55.mp3

12  จิตสะอาดเพราะขาดนิวรณ์ (14.09 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ  29-05-55.mp3

13  ขึ้นชื่อว่าทุกข์ (11.33 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ 08-07-55.mp3

14  ธรรมโอสถ (14.22 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ 16-09-55.mp3

15  ตลาดขายทุกข์ (11.16 นาที) บ้านสามัคคีธรรม 11-10-55.mp3

16  อาหารเรปฏิกูลสัญญา (14.12 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ  23-10-55.mp3

17  กายนคร (13.47 นาที) บ้านสามัคคีธรรม 22-11-55.mp3

18  สงครามระหว่างความคิด (10.28 นาที) สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ฯ 09-12-55.mp3

19  อริยะสมบัติ (30.07 นาที) บ้านลุงกิจ หนองฟักทอง  23-06-56.mp3

20  ผู้ประมาททางธรรม (13.13 นาที)  บ้านสามัคคีธรรม 30-04-54.mp3