ภาพกิจกรรม

 
 

งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล ๔๓ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๕ วางศิลาฤกษ์ "เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ"

สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล ๔๓ ปี วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๕