หนังสือธรรม      www.kubajaophet.comhttp://www.kubajaophet.comshapeimage_1_link_0
 


รวบรวมหนังสือธรรม ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และของ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ขอเชิญคลิกที่ รูปหนังสือเพื่อดาวโหลด มาอ่านได้เป็น pdf file

เนื้อหาในทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นกรณีนำไปใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

e-mail: webmaster@kubajaophet.com   copyright@2007 www.kubajaophet.com All rights reserved